TERF : Project 't Achterland

TERF

de ideale schoonzoon van de BIE familie

Erfgoedcel TERF, een telg van projectvereniging BIE, omarmt dit project omdat het uitstekend past binnen de krijtlijnen van de WO I herdenkingscampagne die het samen opzet met Toerisme Leiestreek.          

Het project krijgt dan ook de volle inhoudelijke en financiële steun van de erfgoedcel.
Eerst en vooral vormt de totaalvisie van dit project een perfecte match met ons achterliggend campagne idee: geen focus op de duizenden gesneuvelden maar op het leed van zij die achterbleven in bezet gebied en met de fysische en psychische wonden waarmee ze verder door het leven gingen.
De WOI herdenkingscampagne in de BIE regio is een verhaal met verschillende lagen en invalshoeken.
De herdenking van Schuwe Maandag, waaraan dit project is opgehangen, is er één van.  
Dit begin van WO I in onze regio genereerde heel wat andere verhaallijnen zoals nieuwe besturen en wetten, inkwartieringen, spionage en verzet, oorlogsleed, lazaretten, vluchtelingen, bevrijding en wederopbouw, …
Deze worden opgepikt door diverse erfgoedorganisaties, socio-culturele verenigingen, instellingen, diensten, scholen, musea… in de BIE regio en in de loop van 14-18 vertaald in projecten en publieksactiviteiten, met telkens het bovenvermelde campagnebeeld als generiek kader.
Maar ook de link met het heden onderschrijft erfgoedcel TERF volledig.
Het project moet kunstenaars uit allerlei disciplines inspireren tot een actuele vertaling van het menselijk leed onder de bezetting. Verhalen van oorlogsvluchtelingen van nu moeten de huidige en volgende generaties steeds bewust blijven maken van ‘nooit meer oorlog!’


http://www.veertienachttien.be

Hugo Verhenne